WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Branża architektoniczna

Branża drogowa

Branża
elektryczna

Branża
sanitarna

Branża
konstrukcyjna

Rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej to podstawa każdej podejmowanej inwestycji. Błędy na tym etapie mogą spowodować u inwestora ogromne straty finansowe.

Dokumentacja projektowa stanowi podstawę każdej podejmowanej inwestycji. W jej ramach przygotowujemy dla Państwa:

  • projekty budowlane – wraz ze szczegółowym określeniem zakresu prac, jakie mają zostać wykonane
  • projekt wykonawczy – doprecyzowujący parametry określone w projekcie budowlanym, a także pozwalający na weryfikację prac budowlanych w trakcie ich wykonywania
  • szczegółowy kosztorys prac – tak, żeby nie zaskoczył Państwa żaden niespodziewany wydatek

 

Brak szczegółowego przekalkulowania zakresu prac i określenia kosztorysu może spowodować nie tylko opóźnienia w pracach budowlanych, ale co bardziej dotkliwe – wysokie sankcje finansowe za niewywiązania się z umowy. Z tego też względu tak ważne jest dopilnowanie wszelkich formalności.

Nasza pracownia oferuje kompleksową pomoc w tymże zakresie. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie pozwoli Państwu na szybkie i sprawne przeprowadzenie prac budowlanych.

Szukasz Architekta ?

W ramach naszej pracowni działa
Zespół Architektów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość
+48 84 639 20 55

Nr wewnętrzne:

33

Kierownik Pracowni

33

Kierownik Zespołu Wsparcia

46

Zespół br. drogowej

34

Zespół br. architektonicznej

47

Zespół br. elektrycznej

47

Zespół br. sanitarnej

30

Zespół br. konstrukcyjnej