Pracownia Projektowa ZDI Sp. z o.o.

Telefon: +48 84 639 20 55

E-mail: pracownia@zdi.pl

Telefon: +48 84 639 20 55

E-mail: pracownia@zdi.pl

Pracownia architektowniczna Lublin, architekt Zamość
analiza chłonności działki

ANALIZA CHŁONNOŚCI DZIAŁKI

Projekty indywidualne domów jednorodzinnych

PROJEKTY INDYWIDUALNE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych

PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Budynki użyteczności publicznej

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Projekty obiektów usługowych

PROJEKTY  OBIEKTÓW USŁUGOWYCH 

Oferta

Rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej to podstawa każdej podejmowanej inwestycji. Błędy na tym etapie mogą spowodować u inwestora ogromne straty finansowe.

Dokumentacja projektowa stanowi podstawę każdej podejmowanej inwestycji. W jej ramach przygotowujemy dla Państwa:

  • projekty budowlane (projekty: PZT, architektoniczno-budowlane, techniczne)  – wraz ze szczegółowym określeniem zakresu prac, jakie mają zostać wykonane
  • projekt wykonawczy – doprecyzowujący parametry określone w projekcie budowlanym, a także pozwalający na weryfikację prac budowlanych w trakcie ich wykonywania
  • szczegółowy kosztorys prac – tak, żeby nie zaskoczył Państwa żaden niespodziewany wydatek

Brak szczegółowego przekalkulowania zakresu prac i określenia kosztorysu może spowodować nie tylko opóźnienia w pracach budowlanych, ale co bardziej dotkliwe – wysokie sankcje finansowe za niewywiązania się z umowy. Z tego też względu tak ważne jest dopilnowanie wszelkich formalności.

Jesteśmy w stanie zrealizować każde, nawet największe i najtrudniejsze zlecenie. W naszym zespole pracują architekci, projektanci branż: konstrukcyjnej, drogowej, mostowej, sanitarnej i elektrycznej. Uczestniczymy w procesach inwestycyjnych od momentu koncepcji, poprzez etap sporządzania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Swoje wsparcie oferujemy zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Zajmujemy się przygotowanie projektu architektonicznego budynków prywatnych i komercyjnych, a także różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej.

Zatrudniamy zespół najlepszych specjalistów, którzy podczas realizacji powierzonych im zadań starają się zawsze sprostać wszystkim oczekiwaniom inwestora. Nasze kompleksowe usługi to wsparcie na całym etapie projektowym inwestycji, w tym wykonanie kosztorysów oraz zebranie niezbędnych pozwoleń budowlanych.

Nasi architekci zajmują się projektowaniem architektonicznym budynków, zagospodarowania terenu oraz przestrzeni publicznych. Nasza oferta obejmuje zarówno obiekty nowoprojektowane jak i rozbudowy, przebudowy oraz adaptacje projektów typowych. Posiadamy bogate doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych. 
Wartość tworzonej przez nas architektury jest zbudowana na szacunku wobec zastanego kontekstu i uwarunkowań miejsca oraz dążeniu do sprostania wszelkim potrzebom człowieka – zarówno przyszłego użytkownika jak i przypadkowego świadka, który wchodzi w interakcję z tworzoną przez nas przestrzenią. Swoją pracę opieramy na najwyższych, stale rozwijanych standardach. Do projektów podchodzimy indywidualnie, z największą dbałością o najmniejszy detal. Przy sporządzeniu dokumentacji współpracujemy z naszymi branżystami, co pozwala nam przygotować kompletny, wielobranżowy projekt.

Nasi projektanci branżowi na czele z projektantami branży drogowej wykonują projekty drogowe, mostowe oraz  infrastruktury technicznej – w tym branży: melioracyjnej (hydrotechnicznej, hydrologicznej); wodociągowej, gazociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, we wszystkich fazach projektowych od koncepcji, projektów wstępnych i podstawowych do projektów budowlanych i wykonawczych w całym kompleksowym ich zakresie.