Pracownia Projektowa ZDI Sp. z o.o.

Telefon: +48 84 639 20 55

E-mail: pracownia@zdi.pl

Telefon: +48 84 639 20 55

E-mail: pracownia@zdi.pl

Pracownia architektowniczna Lublin, architekt Zamość

Realizacje

ARCHITEKTURA

REALIZACJE DROGOWE

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Zamość – Miączyn
Inwestor: GDDKiA Oddział w Lublinie

Inwestycja w formule Buduj, m.in. uzyskano decyzję ZRID

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 na odcinku Mircze – Witków
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Inwestycja w formule Buduj, m.in. uzyskano decyzję ZRID

 

Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów – Horyniec Zdrój
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja w formule Buduj, m.in. uzyskano decyzję ZRID i zgłoszenia wykonywania robót budowlanych

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja w formule Buduj, m.in. uzyskano decyzję ZRID

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów – Basznia Dolna

Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja w formule Projektuj i Buduj, m.in. opracowano projekty wykonawcze

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Nowa Dęba – Nisko

Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja w formule Buduj, m.in. uzyskano dwie decyzje ZRID

 

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od ul. Głowackiego w Nisku do drogi wojewódzkiej nr 878 (była DK 19)

Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja w formule Buduj, m.in. uzyskano decyzję ZRID

 

Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm

Inwestor: Urząd Miasta Chełm

Inwestycja w formule Projektuj i Buduj, m.in. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie opracowywania Programu Funkcjonalno – Użytkowego

 

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 z DP 1686R, DG 104926R i DG 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od km 38+051 do km 38+338 w m. Lubaczów

Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestycja w formule Projektuj i Buduj, m.in. opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z Analizą akustyczną w trakcie opracowywania Programu Funkcjonalno – Użytkowego